• 22.jpg
 • 1.jpg
 • 23.jpg
 • 21.jpg
 • 29.jpg
 • 8.jpg
 • 26.jpg
 • 17.jpg
 • 28.jpg
 • 5.jpg
 • 13.jpg
 • 7.jpg
 • 9.jpg
 • 3.jpg
 • 14.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 30.jpg
 • 11.jpg
 • 19.jpg
 • 12.jpg
 • 18.jpg
 • 6.jpg
 • 10.jpg
 • 16.jpg
 • 15.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 27.jpg
 • 20.jpg

SZAKMAI VIZSGA 

Közérdekű információk és rendkívüli szabályok

a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő rendjéről a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben

(2019/2020. tanév május-június)

 

Információk a 2019/2020. tanév májusi-júniusi

komplex szakmai vizsgák megszervezéséhez

 

Közérdekű információk és rendkívüli szabályok

a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő rendjéről

a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben

(2019/2020. tanév május-június)

 

 A tanulókra vonatkozóan

A tanuló vizsgára bocsáthatóságának feltétele:

A vizsgán megszerezhető szakképesítés utolsó évfolyamára meghatározott gyakorlati követelmények legalább 60%-ának a teljesítése.

Az a tanuló, aki nem teljesítette a meghatározott gyakorlati követelmények 60%-át, nem bocsátható vizsgára. A tanuló vizsgára történő felkészítése érdekében a gyakorlati képzést folytató szervezet az elmaradt tanulmányi követelmények teljesítése figyelembevételével a 2020. augusztus 24. – október 2. közötti időszakban köteles számára gyakorlati képzést szervezni. Ezen a tanuló részvétele kötelező. Ebben az esetben a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.

Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, abban az esetben sem kötelezhető arra, hogy részt vegyen a vizsgán.

Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni.

Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget. Mindez ugyancsak nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.

Annak a tanulónak, aki a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában vizsgát tesz, és munkába áll, a tanulói jogviszonya a foglalkoztatásra irányuló jogviszony keletkezésének napján, de legkésőbb 2020. augusztus 31-én szűnik meg.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló okirat (például a nyelvvizsga-bizonyítvány, valamint vezetői engedély) bemutatása nem kötelező, sikeres vizsga esetén a bizonyítványt ezeknek a hiányában is ki kell állítani.

A vizsga megszervezésére vonatkozóan

(Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, és úgy dönt, részt vesz a vizsgán a 2019/2020. május-júniusi vizsgaidőszakban.)

 

Megengedett vizsgatevékenységek (kizárólag csak az alábbiak lehetnek):

Írásbeli vizsgatevékenység, amelynek módja lehet

 

írásbeli, és/vagy

központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenység.

Az írásbeli vizsgatevékenységet 2020. május 25. és 2020. május 29. között kell megszervezni.

 

Gyakorlati vizsgatevékenység

A gyakorlati vizsgatevékenységet 2020. május 4. és 2020. június 15. között, de lehetőség szerint az írásbeli vizsgatevékenységet megelőzően kell megszervezni.

A gyakorlati vizsgatevékenység időpontja abban az esetben is megelőzheti az írásbeli vizsgatevékenység időpontját, ha

a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye erre nem ad lehetőséget, vagy

a gyakorlati vizsgatevékenység megkezdésének feltétele az eredményes írásbeli vizsgatevékenység.

Ha a vizsga egyébként szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz, a vizsga végeredményét a szóbeli vizsgatevékenység eredménye nélkül kell a megengedett vizsgatevékenységek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően megállapítani.

Mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló vizsga nem szervezhető, azokat a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell megtartani.

A képző-és iparművészet, előadóművészet, hang-, film-, színháztechnika, közművelődés, pedagógia ágazat esetén vizsga megszervezésére nem kerül sor, a szakmai bizonyítványt a vizsgát megelőző két tanév szakmai tárgyainak átlageredményei alapján kell kiállítani. A szakmai bizonyítványt ebben az esetben a szakgimnázium szakmai igazgatóhelyettese írja alá.

 

A vizsga lebonyolítására vonatkozóan

Vizsgabizottság

A vizsgabizottság a vizsgaelnökből és egy tagból áll.

A vizsgabizottság munkájában nem vehet részt az, aki a 65. életévét betöltötte.

A vizsgabizottság elnöke csak olyan személy lehet, aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához jogszabályban előírt szakképzettséggel rendelkezik és nem vett részt a vizsgázók képzésében.

A vizsgabizottság tagja a képzésben részt vett oktató.

Nem lehet vizsgaelnök vagy a vizsgabizottság tagja az, aki a vizsgázónak hozzátartozója.

A vizsgabizottság elnökét és tagját a vizsgaszervező kéri fel és bízza meg. Minderről legkésőbb az első vizsgatevékenységet megelőző ötödik napon elektronikus úton értesíti a szakképzési feladatot ellátó hatóságot.

 Általános szabályok

A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk kötelező, gumikesztyű viselete megengedett.

A vizsgabizottság számára a maszkot és a gumikesztyűt, valamint a szükséges kézfertőtlenítő szert a vizsgaszervező köteles biztosítani.

A vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős az előírt óvintézkedések teljes körű megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben a vizsgán megtett intézkedések, meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért.

A vizsgával kapcsolatos egyeztetéseken, értekezleteken a vizsgabizottság köteles a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet szerinti védőtávolságot (legalább 1,5 m) megtartásával működni, amennyiben arra lehetőség van, a kommunikációt elektronikus úton lefolytatni.

A vizsgadokumentumok, bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben történhet.

A vizsga során fokozottan figyelni kell

arra, hogy a vizsgázók a vizsgahely megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot betartsák, ne csoportosuljanak,

a vizsga alatti mosdó használatakor is a higiénés szabályokra, fertőtlenítésre.

Írásbeli vizsgatevékenység

A védőtávolságot (legalább 1,5 m) minden résztvevő között biztosítani kell.

Egy tanteremben maximum tíz fő vizsgázó lehet jelen.

A tanteremben gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről.

A vizsga során a tanuló gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.

Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgázók között ugyancsak védőtávolság biztosításával kerülhet sor. Ez akkor csökkenthető, ha a vizsgahelyek egymástól úgy vannak fizikailag elválasztva, hogy a vizsgázók közötti érintkezés semmilyen formában nem lehetséges.

A vizsgahelyen szintén gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről.

A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtleníteni kell.

A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.

Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen eszközök kezelése kizárólag gumikesztyűben történhet.

A vizsgafeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó és a vizsgáztató között is kötelező a védőtávolság megtartása.

A vizsgáztató a vizsga során nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának végeredményéhez, ha azt a vizsgázó utána még megérintheti.

Ha vizsgára bocsátás feltételeként előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló okirat (I. 4. pont) a vizsgán nem került bemutatásra, a gyakorlati vizsgatevékenység keretében nem adható a tanulónak olyan feladat, amely kizárólag az okirat birtokában végezhető tevékenységet tartalmaz.

Az egyes vizsgatevékenységek értékelése

Írásbeli vizsgatevékenység esetén

A kapcsolódó feladatok javítási-értékelési útmutatóját a következő pontozás és értékelés alapján kell összeállítani:

0-40 pont elégtelen (1)

41-49 pont elégséges (2)

50-59 pont közepes (3)

60-79 pont jó (4)

80-100 pont jeles (5)

A vizsgatevékenység eredményét és javítását a vizsgaelnök hagyja jóvá.

A vizsgatevékenység eredményének és javításának a vizsgázók által történő megtekintésére és észrevételezésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor.

Gyakorlati vizsgatevékenység esetén

Ha a szakképesítés tartalma lehetővé teszi, és a megvalósítás biztonságos, valamint a veszélyhelyzeti előírásokkal is összhangban lévő keretei, illetve a vizsgázó teljesítménye értékelésének feltételei biztosíthatóak, a vizsgaszervező javaslata és a vizsgabizottság döntése alapján készíthető részben vagy egészben vizsgaremek akkor is, ha annak lehetőségét az adott szakmai és vizsgakövetelmény nem tartalmazza.

Ha pedig szakmai és vizsgakövetelmény vizsgaremek elkészítését és bemutatását írja elő, azonban a köznevelési és szakképzési intézményekben a veszélyhelyzet alatt hatályos rendkívüli munkarend miatt vizsgaremek elkészítése nem lehetséges, akkor

a gyakorlati képzést folytató szervezet köteles a gyakorlati képzés helyszínén lehetőséget biztosítani az elkészítésére,

amennyiben pedig a gyakorlati képzést folytató szervezet nem képes ezen feltételek biztosítására, a megvalósítás érdekében megállapodhat más gyakorlati képzést folytató szervezettel,

 

ha viszont a leírtak közül egyikre sincs lehetőség, a vizsgaremek helyett olyan gyakorlati vizsgatevékenységet kell meghatározni, amely biztosítja a vizsgaremek elkészítésével igazolt kompetenciák mérését.

 
 

 

Oldalainkat 87 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:84
tegnap:80
ezen a héten: 84
ebben a hónapban: 233
2020. augusztus 3. Hétfő
Hermina, Kira

 
A Nap kel 05:29-kor,
nyugszik 20:24-kor.

Holnap
Domonkos, Dominika
napja lesz.