• 27.jpg
 • 1.jpg
 • 10.jpg
 • 23.jpg
 • 20.jpg
 • 30.jpg
 • 8.jpg
 • 21.jpg
 • 26.jpg
 • 19.jpg
 • 16.jpg
 • 4.jpg
 • 14.jpg
 • 12.jpg
 • 6.jpg
 • 18.jpg
 • 9.jpg
 • 5.jpg
 • 15.jpg
 • 22.jpg
 • 25.jpg
 • 24.jpg
 • 29.jpg
 • 7.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg
 • 11.jpg
 • 17.jpg
 • 28.jpg
 • 13.jpg
 
AZ ISKOLA TÖRTÉNETE
 
Iskolánkban, amely Kispest csendes, zöldövezeti részén fekszik, 1965-ben indult az oktatás, s mivel kezdetben egészségügyi szakközépiskolaként működtünk, 1970-ben felvettük az anyák megmentőjének, Semmelweis Ignácnak a nevét. Nevelőtestületünkre mindig is jellemző volt a nyitottság és az innovatív szellem, s nemcsak hogy rugalmasan alkalmazkodunk a külső környezet szüntelenül változó elvárásaihoz, hanem elébe is megyünk a változásoknak. A megújulásra való képességünket bizonyítja, hogy az országban egyedül mi vezettük be 1990-ben az egészségügyi integrált képzést, majd 1995-től bekapcsolódtunk a szakközépiskolai végzettségre épülő HÍD-as ápolóképzésbe. Képzési kínálatunkat 1996-tól gimnáziumi osztályok indításával bővítettük, és sikeres pályázatunknak köszönhetően 1998-ban elkezdődhetett a világbanki modell szerinti oktatás két – humán és környezetvédelmi – szakmacsoportban. Szakközépiskolásaink a négyéves alapozó szakasz után érettségi vizsgára épülő OKJ-képzésben vehettek részt az ápoló vagy a környezetvédelmi technikus szakmát elsajátítva. 
 
A fővárosi szakképzési rendszer átalakulása iskolánkban is nagy változásokat hozott. A 2006/2007-as tanév végén az együttműködési megállapodás aláírásával létrejöttek a Térségi Integrált Szakképző Központok, amelyekben mi a szakképzési évfolyamra „küldő” iskola szerepét betöltve az egészségügyi szakmacsoport vonatkozásában a „Humán TISZK” (Raul Wallenberg), a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban pedig a „Petrik TISZK” tagja lettünk.  2013. január 1-jétől – amikor az iskolák állami fenntartásba kerültek – nem változott ez a struktúra, de újra lehetőségünk van arra, hogy OKJ-s képzéseket indítsunk.
 
Az elmúlt évtizedek a folyamatos változások jegyében teltek, iskolánk képzési arculatának hármas irányultsága mégis állandóságot és egyben sokszínűséget mutat: szakközépiskolai tagozatunkon három szakmacsoportban (egészségügyi, környezetvédelmi-vízgazdálkodási, szociális szolgáltatások) folyik szakmacsoportos alapozó oktatás, a szakiskolai tagozaton pedig 2013-tól két szakma, a szociális gondozó és ápoló, illetve a víz- és csatornamű-kezelő indítására kaptunk lehetőséget, valamint esti tagozaton újra elindíthatjuk az ápolóképzést. Minden tanévben indítunk nyelvi előkészítő évfolyamot, amelynek tanulói az angol nyelv intenzív tanulása után a második tanévtől – a fenntartó aktuális döntése alapján – egészségügyi vagy környezetvédelmi szakmacsoportban folytathatják tovább tanulmányaikat.
 
Szakközépiskolás tanulóink az érettségi vizsga után a TISZK szakképző központjaiban folytathatják tovább tanulmányaikat, ahol a moduláris rendszerű szakmai képzés keretében a szakmacsoportos alapozó oktatás beszámításával rövidebb idő alatt szerezhetnek OKJ-s szakmai végzettséget, illetve – egyéni elképzeléseik és tanulmányi eredményeik függvényében – a felsőoktatásban tanulhatnak tovább. A 2013 szeptemberében induló osztályok az érettségi vizsga után is iskolánkban maradhatnak, és egy év alatt szerezhetnek szakmai végzettséget.
 
Iskolánk nevében a „humán” jelző nemcsak képzési arculatunkra, hanem értékrendünkre is utal: gyermekközpontú iskolaként arra törekszünk, hogy nyugodt, barátságos légkört teremtve, érzelmileg is biztonságot nyújtsunk tanulóink számára. A színvonalas oktatás mellett a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek széles körét biztosítjuk tanulóinknak, a hagyományos felzárkóztató foglalkozásokon és szakkörökön kívül színház- és múzeumlátogatásokat, hétvégi túrákat, nyári táborokat szervezünk, hogy kialakítsuk tanulóinkban az egészséges életmód és a szabad idő kulturált eltöltésének igényét.
 
Személyi és tárgyi feltételeink lehetővé teszik e sokrétű tevékenységrendszer megvalósítását: a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően több szaktanterem, tágas könyvtár, két tornaterem, sportudvar és négy informatikaterem biztosítja a színvonalas oktatást, a szakmacsoportos alapozó gyakorlatok pedig korszerűen felszerelt egészségügyi demonstrációs termekben, illetve környezetvédelmi laboratóriumokban folynak. Nevelőtestületünk jól képzett, gyermekszerető, elkötelezett pedagógusokból áll, s a nyitottságot, a rugalmas alkalmazkodást és a folyamatos megújulást kiemelt célunkként elfogadva hitvallásunknak tekintjük névadónk, Semmelweis Ignác szavait: 
 
„Az én tanításom nem arra van ítélve,
hogy könyvtárak porában penészedjék,
hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben.”
 

 

Oldalainkat 21 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:157
tegnap:159
ezen a héten: 473
ebben a hónapban: 1600
2021. április 14. Szerda
Tibor

 
A Nap kel 06:00-kor,
nyugszik 19:41-kor.

Holnap
Anasztázia, Tas
napja lesz.