• 3.jpg
 • 13.jpg
 • 20.jpg
 • 22.jpg
 • 7.jpg
 • 24.jpg
 • 2.jpg
 • 14.jpg
 • 16.jpg
 • 5.jpg
 • 30.jpg
 • 10.jpg
 • 1.jpg
 • 15.jpg
 • 17.jpg
 • 26.jpg
 • 25.jpg
 • 6.jpg
 • 21.jpg
 • 29.jpg
 • 23.jpg
 • 18.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 28.jpg
 • 19.jpg
 • 4.jpg
 • 12.jpg
 • 27.jpg
 • 11.jpg

9-13. évfolyam

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben együttesen meghaladja

 •   a 250 tanítási órát,
 •   a szakmai elméleti tanítási órák 20 %-át,
 •   egy adott közismereti tantárgy tanítási óráinak 30 %-át (a 9-12. évfolyamon),

és emiatt teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. Ezt a nevelőtestület akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a 20 tanítási órát, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. (Az osztályozó vizsga megtagadása azt jelenti, hogy évet kell ismételnie.)

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel minősíthető, félévkor kell osztályozóvizsgát tennie, egyébként az augusztusi javítóvizsga-időszakban.

A szakmai gyakorlatról való mulasztásra vonatkozó további következmények

Évközi szakmai gyakorlati órák:

Ha a tanulónak az évközi gyakorlati órákról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati óraszám húsz százalékát, a tanuló a tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja (a gyakorlatot tanulószerződéssel teljesítő tanuló esetében az évfolyamismétléshez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges).

Az évismétlés alól a nevelőtestület akkor mentesítheti a tanulót, ha

 •   igazolatlan mulasztása nincs, valamint
 •   a szorgalma és eddigi teljesítménye alapján feltételezhető, hogy a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolni és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja.

A fentiekről a nevelőtestület a tanév végi osztályozó konferencián dönt (külső gyakorlat esetén a gyakorlóhely javaslatára).

Ha a nevelőtestület mentesíti a tanulót az évismétlés alól, a tanulónak az augusztus végi javítóvizsga időszakában osztályozó vizsgát kell tennie.

Összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat:

Ha a tanuló összefüggő szakmai gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámának húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet).

Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámának öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

Ha a tanuló mulasztása meghaladja a fenti mértéket, az évismétléstől a nevelőtestület akkor tekinthet el, ha a tanulónak

 •   igazolatlan mulasztása nincs, vagy
 •   az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az óraszám öt százalékát, és az igazolatlan mulasztását pótolta,
 •   az előírt gyakorlati követelményeket a következő tanév megkezdéséig pótolja.

A tanuló továbbhaladásról a nevelőtestület – a gyakorlóhely igazolása alapján – legkésőbb a tanévkezdést megelőző utolsó munkanapon dönt, figyelembe véve a gyakorlóhely javaslatát.

 

 

Oldalainkat 138 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:88
tegnap:80
ezen a héten: 88
ebben a hónapban: 237
2020. augusztus 3. Hétfő
Hermina, Kira

 
A Nap kel 05:29-kor,
nyugszik 20:24-kor.

Holnap
Domonkos, Dominika
napja lesz.