• 11.jpg
 • 23.jpg
 • 10.jpg
 • 7.jpg
 • 2.jpg
 • 28.jpg
 • 24.jpg
 • 26.jpg
 • 1.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 22.jpg
 • 9.jpg
 • 16.jpg
 • 4.jpg
 • 29.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 17.jpg
 • 3.jpg
 • 18.jpg
 • 27.jpg
 • 5.jpg
 • 8.jpg
 • 15.jpg
 • 25.jpg
 • 21.jpg
 • 30.jpg
 • 13.jpg
 • 6.jpg

 

FELMENTÉSEK, MENTESÍTÉSEK

A felmentések, mentesítések fajtái:

 • Az igazgató a tanulót kérelmére (kiskorú tanuló esetén a szülő kérelmére), ha azt egyéni adottsága, sajátos nevelési igénye vagy sajátos helyzete indokolttá teszi, részben vagy egészben mentesítheti
  • a kötelező tanítási órákon való részvétel alól (a gyakorlati képzés kivételével),
  • a készségtárgyak tanulása alól,
  • egyes tantárgyakból vagy tananyagrészekből az érdemjegyekkel történő értékelés és a minősítés alól.
 • A felmentések, mentesítések esetei:
  • magántanulói jogviszony
  • eredményes előrehozott érettségi vizsga
  • sajátos nevelési igény (SNI) vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM)
  • testnevelés.

 

A magántanulói jogviszony:

 • A tanuló tanulmányi kötelezettségének magántanulóként is eleget tehet, ezt a szülőnek az igazgatótól írásban kell kérelmeznie az okok megjelölésével, illetve – ha a kérelem oka a tanuló sajátos helyzete – a szükséges szakértői vagy szakorvosi igazolások benyújtásával.
 • Az igazgató a magántanulói jogviszony engedélyezéséről a jogszabályi előírások, illetve az azokban meghatározott szakvélemények alapján dönt.
 • A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint 75. § (1) bekezdése szerint ha a magántanulói jogviszony „az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, akkor az erre irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét.”
 • A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll, ezért ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi tanulót, de a tanórai és az egyéb foglalkozásokon csak az igazgató előzetes engedélyével vehet részt.
 • Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségét szülői kérelem alapján teljesíti magántanulóként, felkészítéséről a szülő gondoskodik. Ha a döntés alapja szakértői vagy szakorvosi vélemény, a tanuló felkészítéséről az iskolának kell gondoskodnia. Ebben az esetben az igazgató egyezeti a tanulóval, illetve a szülővel az iskolai foglalkozások időpontját és ütemezését.
 • A magántanulónak a félévi és az év végi osztályzatok megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie. Az osztályozó vizsgák pontos időpontjáról írásban értesítjük a tanulót, a szóbeli tételek megtalálhatók a Vizsgatételek menüpont alatt.
 

 

Oldalainkat 22 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:164
tegnap:159
ezen a héten: 480
ebben a hónapban: 1607
2021. április 14. Szerda
Tibor

 
A Nap kel 06:00-kor,
nyugszik 19:41-kor.

Holnap
Anasztázia, Tas
napja lesz.