• 4.jpg
 • 28.jpg
 • 10.jpg
 • 12.jpg
 • 22.jpg
 • 6.jpg
 • 11.jpg
 • 26.jpg
 • 13.jpg
 • 8.jpg
 • 3.jpg
 • 18.jpg
 • 27.jpg
 • 1.jpg
 • 25.jpg
 • 14.jpg
 • 23.jpg
 • 15.jpg
 • 7.jpg
 • 30.jpg
 • 17.jpg
 • 29.jpg
 • 2.jpg
 • 24.jpg
 • 19.jpg
 • 21.jpg
 • 16.jpg
 • 5.jpg
 • 9.jpg
 • 20.jpg

 

Előrehozott érettségi vizsga:

 • Ha a tanuló valamely tantárgyból eredményes előrehozott érettségi vizsgát tett, az iskola magasabb évfolyamán vagy évismétlés esetén – kérelmére – az igazgató mentesíti az adott tantárgy tanulása alól. A tanulónak az órán nem kell jelen lennie, de az iskola épületét nem hagyhatja el, és a tanítás rendjét nem zavarhatja meg.
 • Ha a tanuló továbbra is szeretne részt venni az órákon, és ezért nem kérelmezi a felmentését, az év végi osztályzathoz ebben az esetben is az osztályozó vizsgán kapott osztályzatot kell beírni, mivel a tantárgyi követelményeket már teljesítette.

 

SNI vagy BTM tanulók:

 • A sajátos nevelési igényű (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulót az igazgató a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 56. § (1) bekezdése szerint a szakértői vélemény javaslata alapján
  • mentesítheti:
   • az egyes tantárgyak vagy tananyagrészek (például helyesírás) érdemjegyekkel történő értékelése és minősítése alól (helyette szöveges értékelést is előírhat),
   • a szóbeli vagy az írásbeli számonkérés alól,
  • engedélyezheti az egyéni bánásmódot, ennek keretében:
   • a segédeszköz használatát,
   • számonkéréskor a hosszabb felkészülési időt,
   • a differenciált feladatkijelölést és értékelést.
 • A mentesítés iránti írásbeli kérelmet a tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén a szülő nyújtja be az iskola igazgatójának, mellékelve az érvényes, jogszabályban meghatározott szakértői véleményt.
 • Az egyes tantárgyak vagy tananyagrészek érdemjegyekkel történő értékelése és minősítése alól mentesített tanulónak a tanítási órákon aktívan részt kell vennie, de osztályzatot nem kap.
 • A mentesített tanuló az Nkt. 47. § (8) bekezdése alapján fejlesztő foglalkozásra jogosult, illetve az igazgató kötelezővé teheti a felzárkóztató foglalkozáson való részvételt.
 • A mentesítés 100/1997 (VI. 13.) Korm. rendelet 20. §-a alapján az érettségi vizsgán is érvényesíthető, ezt a tanulónak az érettségi vizsgára való jelentkezéskor írásban kell kérvényeznie az igazgatótól.
 

 

Oldalainkat 101 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:86
tegnap:80
ezen a héten: 86
ebben a hónapban: 235
2020. augusztus 3. Hétfő
Hermina, Kira

 
A Nap kel 05:29-kor,
nyugszik 20:24-kor.

Holnap
Domonkos, Dominika
napja lesz.