• 17.jpg
 • 1.jpg
 • 29.jpg
 • 7.jpg
 • 2.jpg
 • 18.jpg
 • 27.jpg
 • 20.jpg
 • 11.jpg
 • 16.jpg
 • 22.jpg
 • 14.jpg
 • 26.jpg
 • 21.jpg
 • 8.jpg
 • 30.jpg
 • 13.jpg
 • 24.jpg
 • 10.jpg
 • 23.jpg
 • 28.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 9.jpg
 • 19.jpg
 • 12.jpg
 • 15.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 25.jpg

 

Testnevelés:

 • Az iskolai testnevelésóráról – szakorvosi javaslat alapján – az iskolaorvos mentheti fel a tanulót részlegesen vagy egy tanévre vonatkozóan, illetve gyógytestnevelésre vagy könnyített testnevelésre utalhatja.
 • A felmentés akkor tekinthető érvényesnek, ha az iskolaorvos az ellenőrzőbe beírta, és az osztályfőnök – a kategória megjelölésével – az osztálynaplóba is bejegyezte.
 • A mindennapos testnevelés keretében megszervezett heti két óra sportkörön való részvétel alól a versenyszerűen sporttevékenységet folytató, igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló mentesülhet. Az igazgatóhoz benyújtott szülői kérelemhez csatolni kell a tanévre érvényes versenyengedély fénymásolatát és a sportszervezet által kiállított igazolást arról, hogy a tanuló részt vesz az edzéseken és a versenyeken.
 • Egy órára felmentést – a szülő előzetes írásbeli kérelmére vagy egyéni mérlegelés alapján – a testnevelő tanár adhat.
 • A könnyített testnevelésre utalt tanulónak a testnevelésórákon kötelező részt vennie, de mentesül a szakorvos által nem ajánlott feladatok végrehajtása alól.
 • Az iskolaorvos által felmentett tanulónak a testnevelésórákon jelen kell lennie, kivéve, ha az az első vagy utolsó órára esik, illetve ha a szaktanár – a másik pedagógussal való előzetes egyeztetés után – engedélyezte számára, hogy tanári felügyelet mellett a tanulmányaival összefüggő feladatokat végezzen.
 • A gyógytestnevelésre utalt tanulónak a kijelölt intézményben kötelező a gyógytestnevelés-órákon részt vennie. Jelenlétét a gyógytestnevelő tanárral minden órán igazoltatnia kell, és az ellenőrzőjét az osztályfőnöknek havonta be kell mutatnia.
 

 

Oldalainkat 156 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:89
tegnap:80
ezen a héten: 89
ebben a hónapban: 238
2020. augusztus 3. Hétfő
Hermina, Kira

 
A Nap kel 05:29-kor,
nyugszik 20:24-kor.

Holnap
Domonkos, Dominika
napja lesz.