• 18.jpg
 • 10.jpg
 • 1.jpg
 • 9.jpg
 • 6.jpg
 • 28.jpg
 • 13.jpg
 • 20.jpg
 • 5.jpg
 • 4.jpg
 • 30.jpg
 • 8.jpg
 • 27.jpg
 • 17.jpg
 • 24.jpg
 • 29.jpg
 • 3.jpg
 • 15.jpg
 • 2.jpg
 • 22.jpg
 • 25.jpg
 • 19.jpg
 • 14.jpg
 • 21.jpg
 • 7.jpg
 • 23.jpg
 • 12.jpg
 • 16.jpg
 • 11.jpg
 • 26.jpg

 

3. A kölcsönzés rendje

a) Az iskolai könyvtárból kölcsönözni a nyitvatartási időben lehet.

b) A kölcsönzött dokumentumokról a könyvtáros elektronikus nyilvántartást vezet, amelyben a könyvtártag nevénél rögzíti a kölcsönzött dokumentum leltári számát, címét, illetve a kölcsönzés időpontját, és ezeket az adatokat a kölcsönző jegyre is rávezeti.

c) A kölcsönzött dokumentum visszaszolgáltatását a könyvtáros a kölcsönzőjegyen aláírásával igazolja, és ezzel egyidejűleg elvégzi a törlést az elektronikus nyilvántartásban.

d) A könyvtártagok legfeljebb öt dokumentumot kölcsönözhetnek, a pedagógusok a tanításhoz szükséges darabszámot. A pedagógusok a lexikonokon kívül bármilyen dokumentumot kikölcsönözhetnek. A tanulók a lexikonokat, albumokat, kézikönyveket és az elektronikus adathordozókat csak a könyvtárban használhatják, ezeket kikölcsönözni – rendkívül indokolt esetben – csak igazgatói engedéllyel lehet.

e) A kölcsönzés időtartama két hét,  a pedagógusok számára a folyamatosan használt segéd- vagy szakkönyvek esetében egy tanév, de leltározáskor, illetve ha időközben másnak is szüksége van a kikölcsönzött dokumentumra, az jogosan visszakérhető. A pedagógusok az elektronikus segédanyagokat egy hétre kölcsönözhetik ki.

f) Ha a tanulónál olyan könyvek vannak, amelyeknek lejárt a kölcsönzési ideje, addig nem kölcsönözhet újabb könyvet, amíg a könyvtartozását nem rendezte.

g) A tanulók május – a végzősök április – végéig kötelesek a könyvtartozásaikat rendezni, a nyári szünetre csak kivételesen indokolt esetben maradhat a tanulónál dokumentum.

h) A kikölcsönzött dokumentumot tisztán, sértetlenül kell visszaadni. A dokumentum elvesztéséből vagy megrongálásából származó kárt a könyvtártag köteles a mindenkori forgalmi értéken – tankönyvek esetében értékcsökkentett áron – megtéríteni, vagy ugyanolyan dokumentumot beszerezni.

i) Ha az alkalmazottnak vagy a tanulónak az iskolával megszűnik a jogviszonya, köteles a könyvtári tartozását rendezni, és ennek tényét a kilépő lapon a könyvtárossal igazoltatni, ellenkező esetben az iskola jogi úton jár el.

 

4. A könyvtár használatának szabályai

a) A könyvtárhasználati szabályzatot minden könyvtári tagnak be kell tartania, és vigyáznia kell a könyvtár és állományának rendjére, tisztaságára és a dokumentumok épségére.

b) A könyvtárba ételt és italt nem szabad behozni, a kabátot, táskát az arra kijelölt helyen kell elhelyezni.

c) A kölcsönzők és a helyben olvasók magatartásukkal nem zavarhatják a könyvtár csendjét.

d) A helyben olvasáskor használt könyveket távozás előtt az eredeti helyükre kell visszatenni, vagy a könyvtárosnak visszaadni.

e) A számítógép használatakor be kell tartani azokat a szabályokat, amelyeket erre vonatkozóan az iskolai házirend előír.

f) A könyvtárban elhelyezett fénymásolót térítés ellenében, önállóan lehet használni, de az észlelt hibát azonnal jelezni kell a könyvtárosnak.

 

5. A könyvtár csoportos használata

a) A könyvtárostanár a helyi tantervben meghatározott tematika és óraszám szerint könyvtárismereti foglalkozásokat tart  a könyvtárban, amelyek időpontját a tanév elején egyeztetnie kell az érintett szaktanárokkal, akik a tanmeneteikben rögzítik az ütemezést.

b) Ha a teremellátottság lehetővé teszi, a könyvtárba tanítási óra nem osztható be. A könyvtárhasználatot igénylő tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások időpontját a pedagógusoknak előzetesen egyeztetniük kell a könyvtárostanárral.

c) A könyvtárostanár munkaköri kötelessége, hogy szakmai segítséget adjon a könyvtári foglalkozások előkészítéséhez, és közreműködjön azok megtartásában. 

 

 

Oldalainkat 168 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:48
tegnap:58
ezen a héten: 819
ebben a hónapban: 3705
2020. október 25. Vasárnap
Blanka, Bianka

 
A Nap kel 06:24-kor,
nyugszik 16:45-kor.

Holnap
Dömötör, Amanda, Armand
napja lesz.