• 16.jpg
 • 21.jpg
 • 26.jpg
 • 3.jpg
 • 8.jpg
 • 23.jpg
 • 19.jpg
 • 28.jpg
 • 7.jpg
 • 4.jpg
 • 20.jpg
 • 1.jpg
 • 13.jpg
 • 17.jpg
 • 25.jpg
 • 14.jpg
 • 30.jpg
 • 24.jpg
 • 27.jpg
 • 9.jpg
 • 15.jpg
 • 29.jpg
 • 10.jpg
 • 22.jpg
 • 6.jpg
 • 18.jpg
 • 2.jpg
 • 12.jpg
 • 11.jpg
 • 5.jpg
 
Az évközi teljesítmény értékelésének és minősítésének rendje
 
 • Az értékelést elsősorban az alapján végezzük, hogy a tanuló teljesítménye hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez. Noha törekszünk a személyre szabott értékelésre, a teljesítmények minősítésekor az érettségit adó képzésben a tanulók esetleges gyengébb képességeit vagy hátrányos helyzetét addig a pontig tudjuk figyelembe venni, amíg ez nem sérti az objektivitás elvét, ugyanakkor minden lehetséges eszközzel segítjük őket a minimumszint elérésében. 
 • A tantárgyi követelményeket, illetve az értékelés és a minősítés szempontjait, formáit a szaktanárok a tanév elején részletesen ismertetik a tanulókkal.
 • Az osztályfőnökök az első szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket a számonkérés formáiról, a félévi és az év végi minősítés szempontjairól.
 • Az értékelés és a minősítés szakmai és pedagógiai kifogástalanságáért a szaktanár felel.
 • A szaktanárok a tanulók teljesítményét mindig szövegesen is értékelik, és a teljesítmény minősítését kifejező érdemjegyeket az osztályozó (elektronikus) naplóban vezetik. (Az iskolai házirend előírása szerint az érdemjegyeiket a tanulók írják be az ellenőrzőbe, az ellenőrző vezetését az osztályfőnök havonta ellenőrzi.)
 • Az azonnali és folyamatos szóbeli visszajelzések mellett törekszünk arra, hogy a tanulók teljesítményét rendszeresen érdemjeggyel is értékeljük. Kívánatosnak tartjuk, hogy a kis óraszámú tantárgyaknál is havonta kapjanak a tanulók érdemjegyet, de az objektív osztályozás érdekében követelmény, hogy az érdemjegyek száma félévenként, tantárgyanként legalább három (a heti egyórás tantárgyaknál is), a heti három óránál magasabb óraszámban tanított tantárgyaknál legalább öt legyen.
 • A szaktanárnak követhető módon kell vezetnie a különböző számonkérési formáknál adott érdemjegyeket, a témazáró dolgozatok, az évfolyamfelmérők és a „kisvizsgák” érdemjegyeit az osztályozó (elektronikus) naplóban meg kell különböztetni a többi érdemjegytől, és kívánatos, hogy a számon kért tananyagot is bejegyezze.
 • Ha a szaktanár a szorgalmi feladattal (például kiselőadás, külön házi feladat stb.) szerzett érdemjegyet nem tekinti teljes értékűnek, az osztályozási (elektronikus) naplóban meg kell különböztetnie a többi érdemjegytől. Ilyen esetben a tanuló elégtelen félévi vagy év végi osztályzatot kaphat, ha a tantárgyi minimumkövetelményeket nem teljesítette.
 • A szaktanár a tanulók teljesítményének értékelésében az osztályozó (elektronikus) naplóba írt érdemjegyeken kívül más jelöléseket is alkalmazhat (kisjegy, pluszpont stb.), de erről a tanév elején tájékoztatnia kell a tanulókat, és a beszámításuk követhető kell hogy legyen a tanulók és a szülők számára. 
 • Az osztályfőnök legalább egy hónappal a félévi és az év végi osztályozás előtt írásban értesíti azoknak a tanulóknak a szüleit, akik valamilyen tantárgyból gyengén állnak.
 

 

Oldalainkat 149 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:89
tegnap:80
ezen a héten: 89
ebben a hónapban: 238
2020. augusztus 3. Hétfő
Hermina, Kira

 
A Nap kel 05:29-kor,
nyugszik 20:24-kor.

Holnap
Domonkos, Dominika
napja lesz.