• 3.jpg
 • 21.jpg
 • 20.jpg
 • 23.jpg
 • 6.jpg
 • 12.jpg
 • 18.jpg
 • 2.jpg
 • 28.jpg
 • 5.jpg
 • 16.jpg
 • 27.jpg
 • 19.jpg
 • 30.jpg
 • 9.jpg
 • 25.jpg
 • 22.jpg
 • 13.jpg
 • 7.jpg
 • 15.jpg
 • 14.jpg
 • 8.jpg
 • 17.jpg
 • 11.jpg
 • 10.jpg
 • 24.jpg
 • 29.jpg
 • 26.jpg
 • 1.jpg
 • 4.jpg
 
A félévi és év végi osztályzatok megállapításának rendje
 
 • A nappali tagozatos tanulók teljesítményét félévkor és év végén a szorgalmi idő alatt folyamatosan szerzett érdemjegyek alapján értékeljük és minősítjük a jogszabályi előírások szerint. 
 • A vizsgán nyújtott teljesítményük alapján a vizsgabizottság állapítja meg a tantárgyi osztályzatát azoknak a tanulóknak, akik tanulmányok alatti (osztályozó, javító, pótló, különbözeti) vizsgát tesznek. A jogszabályi előírások szerint megtartott tanulmányok alatti vizsgán megállapított osztályzatot a nevelőtestület nem változtathatja meg.
 • A félévi értesítőben és a bizonyítványban szereplő tantárgyi osztályzatok összefoglaló képet adnak a tanuló adott tanévben nyújtott összteljesítményéről, tehát minősítik a tanuló munkáját.
 • A tanév végi osztályzat azt tanúsítja, hogy a tanuló
  • az adott évfolyam tantervi fejlesztési követelményeit milyen mértékben teljesítette,
  • ismeretei elegendőek-e, hogy a következő évfolyamba lépjen, illetve, hogy záróvizsgára lehessen bocsátani.
 • A félévi és év végi teljesítmény minősítése az ötfokú osztályozási skála alapján történik.
 • A szakmacsoportos tantárgyak osztályzatának megállapítása – a 9. évfolyamot a 2012/2013-as tanévben vagy azt megelőzően kezdő osztályoknál – a következőben tér el a közismereti tantárgyakétól:
 • először a szaktanárok megállapítják az egyes tantárgyak osztályzatait,
 • a részosztályzatokból – általában átlagolással – a szaktanárok együtt meghatározzák a végső, összesített osztályzatot,
 • ha az átlagszámítás alapján nem egyértelmű az osztályzat, az adott évfolyam kiemelt szakmacsoportos tantárgya alapján kell kialakítani a végső osztályzatot (a számítás módja a fejezet végén található).  
 • Mivel a tanulók teljesítményét – értelemszerűen – a szaktanár tudja megítélni (ez az Nkt.-ban biztosított joga is egyben), és az év közben szerzett érdemjegyek nem azonos súlyúak, általános szabályt a félévi és az év végi osztályzatok megállapítására nem alakítunk ki, de irányadónak tekintjük a következő szempontokat:
 • az év végi osztályzatot az egész éves teljesítmény alapján állapítjuk meg, de figyelembe vesszük a teljesítmény változásának tendenciáit (rontás esetén esetleg azok okait), valamint a tanuló képességeit, szorgalmát és órai munkáját;
 • ha az osztályzat az érdemjegyek alapján nem állapítható meg egyértelműen, a második félév eredményei számítanak hangsúlyosabban, illetve a szaktanár a tanuló számára – a pedagógiai szempontok mérlegelésével – biztosíthatja a javítás lehetőségét (ettől eltekinthet, ha a tanulónak kellő számú érdemjegye van, és év közben nem törekedett a jobb teljesítményre);
 • a témazáró és évfolyamdolgozatok, illetve a „kisvizsga” érdemjegyei a félévi, illetve az év végi osztályzatok megállapításakor nagyobb hangsúlyt kapnak (duplán számítanak), a tanuló félévi vagy év végi osztályzata azonban nem lehet elégtelen, ha a súlyozottan számított átlag alapján is elérte a 2,0-es szintet;
 • ha a tanuló második félévi teljesítménye az elsőhöz képest jelentős, egy osztályzatnál nagyobb pozitív irányú eltérést mutat, az év végi osztályzata abban az esetben lehet két osztályzattal jobb a félévinél, ha a szaktanár által meghatározott formában számot ad arról, hogy pótolta az első félévi hiányosságait;
 • az egységes követelményrendszer érvényesítése érdekében az elégséges osztályzatnál az 1,8-as átlagot tekintjük irányadónak, de figyelembe vesszük a tanuló teljesítményének tendenciáját is, illetve a témazáró dolgozatok érdemjegyeit.
 • Az iskolavezetőség az osztályfőnök közreműködésével az év végi osztályzatokat az osztályozó konferencia előtt áttekinti, és ha a szaktanár által javasolt elégséges vagy elégtelen osztályzatot indokolatlannak ítéli meg, felkéri a szaktanárt, hogy az osztályozó konferencián adjon tájékoztatást döntésének okairól, illetve indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indoklását nem tartja megalapozottnak, az év végi osztályzatról egyszerű többséggel a nevelőtestület dönt. 
 • A tanulók szaktanár által megállapított félévi és év végi osztályzatait a nevelőtestület az osztályozó konferencián áttekinti, és a tanév végén dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről is. Ha a szaktanár bizonytalan az osztályzat megállapításában, kérheti, hogy a nevelőtestület szavazással döntsön.
 • Ha a szaktanár által javasolt év végi osztályzat – a tanuló hátrányára – lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felkéri a pedagógust, hogy adjon tájékoztatást döntésének okairól, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az év végi osztályzatot az évközi eredmények alapján a tanuló javára módosítja. 
 • A tanuló vagy a szülő – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – írásban kérelmezheti az osztályzat felülbírálatát, ebben az esetben a tanuló független vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról.
 

 

Oldalainkat 96 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:85
tegnap:80
ezen a héten: 85
ebben a hónapban: 234
2020. augusztus 3. Hétfő
Hermina, Kira

 
A Nap kel 05:29-kor,
nyugszik 20:24-kor.

Holnap
Domonkos, Dominika
napja lesz.