• 28.jpg
 • 11.jpg
 • 9.jpg
 • 23.jpg
 • 20.jpg
 • 13.jpg
 • 7.jpg
 • 18.jpg
 • 24.jpg
 • 14.jpg
 • 19.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • 10.jpg
 • 30.jpg
 • 27.jpg
 • 21.jpg
 • 2.jpg
 • 8.jpg
 • 25.jpg
 • 15.jpg
 • 12.jpg
 • 29.jpg
 • 26.jpg
 • 22.jpg
 • 5.jpg
 • 17.jpg
 • 1.jpg
 • 16.jpg
 
A MAGATARTÁS ÉS A SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI
 
A minősítés rendje
 
 • A Köznevelési törvény értelmében „a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök végzi az osztályban tanító tanárok véleményének kikérésével”. Iskolánkban az előzetes értékelés az osztályfőnöki órán történik a tanulók véleményének meghallgatásával. 
 • Az osztályfőnök által – a mulasztások összesítése és a tantárgyi osztályzatok áttekintése után – megállapított osztályzatokat az osztályban tanító pedagógusok az osztályozó értekezleten megbeszélik, és döntenek a tanuló minősítéséről, véleménykülönbség esetén szavazással. (Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye a döntő.)
 • Az értékelést és a minősítést az osztályfőnök és a szaktanárok a pedagógiai szempontok körültekintő mérlegelésével végzik, amelynek legfőbb szempontja, hogy mi szolgálja leginkább a nevelőmunka eredményességét, a tanuló fejlődését és motivációjának erősítését, de figyelembe vesszük a tanuló, illetve az osztály egyéni sajátosságait is.
 • Az év végi minősítésnél az első félév fegyelmező intézkedéseit, az igazolatlan órákat és a késéseket nem számítjuk be, ha a tanuló magatartása tartósan pozitív irányú változást mutat. 
 • Iskolánkban a magatartás és a szorgalom értékelése és minősítése egymástól függetlenül, külön szempontok alapján történik.
A magatartás minősítésének elvei
 
 • a tanuló iskolai viselkedése, a magatartási normák és az együttélés szabályainak betartása
 • az iskola alkalmazottaival és a társaival való kommunikációjának módja
 • az osztályközösség kialakításában, összetartásában, értékrendjének formálásában betöltött szerepe
 • a házirend előírásainak betartása
 • jelenléti fegyelme, a mulasztások igazolása
 • a hetesi feladatok elvégzése
 • az önként vállalt feladatok teljesítése
 • a sport- és a kulturális versenyeken való részvétele
 • közösségi, diákönkormányzati munkája, amely a példás magatartásnak nem feltétele, de pozitív irányban befolyásolhatja a minősítést.
 

 

Oldalainkat 115 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:86
tegnap:80
ezen a héten: 86
ebben a hónapban: 235
2020. augusztus 3. Hétfő
Hermina, Kira

 
A Nap kel 05:29-kor,
nyugszik 20:24-kor.

Holnap
Domonkos, Dominika
napja lesz.