• 25.jpg
 • 21.jpg
 • 20.jpg
 • 9.jpg
 • 18.jpg
 • 10.jpg
 • 1.jpg
 • 15.jpg
 • 22.jpg
 • 2.jpg
 • 11.jpg
 • 5.jpg
 • 27.jpg
 • 19.jpg
 • 12.jpg
 • 24.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 7.jpg
 • 16.jpg
 • 3.jpg
 • 17.jpg
 • 23.jpg
 • 29.jpg
 • 28.jpg
 • 30.jpg
 • 8.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 26.jpg


A tanulók vizsgán nyújtott teljesítményének értékelése:

 • Az egyes vizsgarészeken elérhető pontszámokat a munkaközösségek határozzák meg.
 • A tanuló vizsgán nyújtott teljesítményének minősítése a következő értékelési skála szerint történik:

Osztályzat

Százalékos teljesítmény

jeles

100 – 85 százalék

84 – 70 százalék

közepes

69 – 50 százalék

elégséges

49 – 25 százalék

elégtelen

24 – 0 százalék 

 

A tanulmányok alatti vizsgák rendje, szabályai:

Általános szabályok:

 • A tanulmányok alatti vizsgák rendjét, menetét részletesen a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 67-72. §-a szabályozza.
 • A tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót az iskola írásban tájékoztatja, a magántanulók számára előírt osztályozó vizsgák ütemezéséről legalább tizenöt nappal korábban írásban értesíti a tanulót.
 • Ha a tanulónak az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezés miatt kell a jogszabályban meghatározottak szerint osztályozó vizsgát kell tennie, az erre vonatkozó kérelmet az érettségi vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtania a tanév rendjében meghatározott határidőig.
 • A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
 • A tanuló a vizsga kijelölt helyszínén legalább tíz perccel korábban köteles megjelenni, és magával hozni a szükséges íróeszközöket.
 • A vizsgán használható segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
 • A tanulót a vizsga megkezdése előtt tájékoztatni kell a vizsga rendjéről és a szabálytalanság elkövetésének következményeiről, illetve a gyakorlati vizsga előtt a gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.
 • A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik, és meg nem engedett segédeszközt nem használhatnak.
 • A tanulónak a vizsgáról való távolmaradását vagy késését a mulasztásoknál meghatározott módon azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül igazolnia kell.Igazolt távolmaradás esetén az iskola új vizsgaidőpontot jelöl ki számára, igazolatlan távolmaradás esetén a tanuló javítóvizsgát tehet.
 • A tanuló a vizsga letételére legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon kérhet írásban halasztást, a kiskorú tanuló a szülő aláírásával.
 • Ha a tanuló nem kíván javítóvizsgát tenni, az erre vonatkozó nyilatkozatát – kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával – legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapon nyújthatja be az igazgatónak, ellenkező esetben a távolmaradása igazolatlannak minősül.
 • A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
 

 

Oldalainkat 94 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:86
tegnap:80
ezen a héten: 86
ebben a hónapban: 235
2020. augusztus 3. Hétfő
Hermina, Kira

 
A Nap kel 05:29-kor,
nyugszik 20:24-kor.

Holnap
Domonkos, Dominika
napja lesz.