• 17.jpg
 • 20.jpg
 • 27.jpg
 • 25.jpg
 • 10.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 30.jpg
 • 13.jpg
 • 9.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 12.jpg
 • 29.jpg
 • 26.jpg
 • 11.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 2.jpg
 • 23.jpg
 • 4.jpg
 • 15.jpg
 • 6.jpg
 • 16.jpg
 • 19.jpg
 • 14.jpg
 • 28.jpg
 • 24.jpg
 • 18.jpg

 

A szóbeli vizsga szabályai:

 • A szóbeli vizsga vizsgabizottsága legalább három tagból áll, közülük lehetőség szerint legalább két tag szakos pedagógus.
 • Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga.
 • A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.
 • A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot.
 • Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.
 • Egy-egy tantárgyi felelet időtartama tizenöt percnél nem lehet több.
 • Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tételhúzás előtt legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
 • Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.
 • A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát követett el, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni.
 • Ha a felelet értékelésekor a vizsgabizottság tagjai között véleményeltérés van, az elnök szavazást rendel el.
 • Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.

 

Az SNI és a BTM tanulókra vonatkozó speciális szabályok:

 • A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján
  • az írásbeli vizsgán a feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel, a szóbeli vizsgán a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
  • lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja,
  • írásbeli vizsga helyett szóbeli vagy szóbeli helyett írásbeli vizsgát tehet.
 • Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa.
 • Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tesz, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja.
 

 

Oldalainkat 72 vendég és 0 tag böngészi

A látogatók száma:

ma:80
tegnap:80
ezen a héten: 80
ebben a hónapban: 229
2020. augusztus 3. Hétfő
Hermina, Kira

 
A Nap kel 05:29-kor,
nyugszik 20:24-kor.

Holnap
Domonkos, Dominika
napja lesz.